Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i qualsevol altre material, són propietat de Grus Finques SL o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a Grus Finques SL.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

    • Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
    • Grus Finques SL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
    • En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

    En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació se reflecteixen les següents dades: El titular dels drets de propietat intel·lectual del web així com el responsable del tractament de les dades d’identificació personal recollits a través del web http://www. grusfinques.com és propietat de Grus Finques SL amb domicili al Calle Papa Pius XI, 40, 2ª planta, 08208 Sabadell (Barcelona), amb CIF B-63625701.